سوپر ویزا برای والدین، پدربزرگ و مادربزرگ ها یک فرصت عالی برای شهروندان کانادایی و کسانی که اقامت دائم دارند است تا والدین خود را برای زندگی در کانادا به مدت طولانی دعوت کنند. از انجایی که تقاضا برای این روش به طرز فزاینده ای از نقاط موجود بیشتر است دولت برنامه سوپر ویزا را به منظور اینکه فامیل های عزیزتون بتوانند تا ده سال در کانادا بمانند ایجاد کرد!

سوپر ویزا یک ویزای چند ورودی است که معمولا به مدت ده سال اعطا می گردد. والدین شما می توانند کانادا را برای یک روز هر دو سال ترک کنند تا قوانین ویزا را رعایت کنند. برای تقاضا برای این ویزا شما نیاز دارید که چندین معیار مالی را انجام دهید و بیمه پزشکی برای والدین خود بگیرید. iMAN4 IMMIGRATION پرونده های موفق زیادی از این روش دارد. ما به شما کمک خواهیم کرد تا برای خانواده خود سوپر ویزا بگیرید. امروز وقت ملاقات بگیرید!