این روش از مهاجرت یک سیستم انتخاب آنلاین است که توسط دولت کانادا طراحی شده است وتوسط بخش مهاجرت و تابعیت به منظور انتخاب ملیت بیگانه برای مهاجرت به کانادا استفاده می شود. این روش یک سیسنم امتیازدهی مبتنی بر لیاقت است. این روش از مهاجرت به کانادا این امکان را می‌دهد تا افراد واجد صلاحیت را از بین کسانی که جهت مهاجرت به این کشورثبت نام کرده اند دعوت نمایند.

این سیستم انتخاب آنلاین ۳ برنامه‌ی مهاجرتی فدرال وچندین برنامه‌ی مهاجرتی ایالتی را در برمی‌گیرد. این سیستم داوطلب ها را   بر أساس فاکتورهایی مثل سن، زبان، تجربه کار وتحصیلات ارزیابی می کند. شرکت iMAN4 IMMIGRATION به شما کمک میکند تا صلاحیت وشایستگی خود را برای مهاجرت به کانادا بررسی کنید ودر ارسال واماده کردن درخواست مناسب به شما کمک خواهد کرد.