برنامه نیروی کارماهرفدرال قدیمی ترین برنامه مهاجرتی اقتصادی کانادا است. این برنامه در سال 1346 برای کمک به کانادا به منظور جذب نیروهای کارخارجی مورد نیاز برای رشد اقتصاد ملی ایجاد شد. این برنامه از طریق اکسپرس اینتری ارائه می شود. نیار اصلی برای این برنامه این است که حداقل یک سال تجربه کاری بی نظیر در یک کار ماهر داشته باشید.

این برنامه شبکه امتیازات مربوط به خود را دارد. برای اینکه با مهاجرت از طریق این برنامه واجد شرایط شوید شما به حداقل امتیاز 67 از 100 نیاز دارید. برنامه نیروی کارماهرفدرال امتیازاتی برای سن، زبان، سطح تحصیلات، سابقه‌ی کاری، پیشنهاد کار یا قابلیت انطباق با محیط به داوطلبان اعطا می کند. iMAN4 IMMIGRATION با صدها پرونده موفق در این برنامه دارد! برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.