کشورکانادا از تاجرانی که به کانادا مهاجرت می کنند، استقبال می کند. در سطح فدرال کارافرینان می توانند از طریق برنامه کسب و کار نو پا اگر ایده جدید و خلاقانه دارند یا از طریق افراد خویش فرما (شغل ازاد) اگر انها ورزشکاران حرفه ای یا هنرمندان سطح جهانی هستند که فعالیتهای فرهنگی و ورزشی کسب و کار اصلی و منبع درامد انها هستند، مهاجرت کنند.

در سطح ایالتی حدود دوازده جریان کسب و کار ایالتی وجود دارد که به شما اجازه می دهد تا کاندیدا ایالت را بگیرید و برای اقامت دائم درخواست کنید. براساس درامد خالص و صندوق های سرمایه گذاری در دسترس شما، iMAN4 IMMIGRATION می تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید کدام برنامه مهاجرتی کسب و کار بهترین مورد برای پرونده شما خواهد بود. با یک مشاور متخصص قرار ملاقات بگذارید تا درخواست خود را شروع کنید.