برنامه مشاغل تخصصی فدرال به منظور کمک به کانادا برای جذب افراد تاجر ماهر از خارج برای کمک به صنعت های خاص در اقتصاد ملی ایجاد شد. این برنامه به قصاب ها، نانوا ها، سراشپزها، اشپزها، کارگران تولیدی ،کارگران کشاورزی، برق کارها، جوشکارها، کارگران ساختمانی و بعضی تجار دیگر اجازه می دهد تا به کانادا مهاجرت کنند. همچنین این روش از تجارت زیر نظر سیستم انتخابی اکسپرس اینتری است.

به منظور داشتن صلاحیت جهت مهاجرت از طریق این روش، شخص انتخاب شده باید در طول ۵ سال پیش از اقدام به مهاجرت حداقل ۲ سال (یا مدت زمان مشابه برای سابقه‌ی کاری در مشاغل پاره وقت) در زمینه‌ی کسب و کارش تجربه و سابقه داشته باشد. مهم‌ترین معیار در این روش عبارت است از داشتن یک پیشنهاد کاری معتبرو تمام وقت به مدت یک سال در کشور کانادا ویا کسب گواهی نامه‌ی صلاحیت در این شغل (مجوز حق کار در کسب وکارتان) که از طریق مقام مسئول ناحیه‌ای، ایالتی یا فدرال کانادا صادر شده باشد. iMAN4 IMMIGRATION  به طرز نزدیکی با کارفرمایان کانادایی کار میکند و می تواند شما را با کسی که قادر خواهد بود به شما پیشنهاد کاری بدهد اشنا کند. وقت مشاوره بگیرید تا بیشتر بدانید!