Complete your landing

رسیدن خود را کامل کنید

به محض اینکه درخواست شما برای مهاجرت پذیرفته شد، شما می توانید به کانادا پرواز کنید. در مرز کانادا، شما باید مامور مهاجرت را بگذرانیدو رسیدن خود را کامل کنید. مامور مهاجرت به شما تبریک می گوید، بعد از اینکه مدارک مهاجرتی خود را امضا کردید!

اکنون شما باید شماره بیمه اجتماعی بگیرید. بعد از اینکه به ایالت خود رسیدید، شما نیاز دارید برای بیمه سلامت و گواهینامه ایالتی اقدام کنید. مرحله بعدی باز کردن حساب بانکی دنبال کار گشتن (البته اگر هنوز کار ندارید) خواهد بود.