اطلاعات شخصی

  اسم:

  فامیل:

  ایمیل:

  تلفن:

  سن:

  کشور محل اقامت:

  وضعیت تاهل:

  ایا شما فرزند وابسته به خود دارید و اگر دارید چند نفر هستند؟:

  ملیت:

  آیا شما پاسپورت دارید؟

  تاریخ انقضا

  ملیت:

  آیا شما پاسپورت دارید؟

  تاریخ انقضا

  ملیت:

  آیا شما پاسپورت دارید؟

  تاریخ انقضا


  دانش زبان رسمی کانادا

  آیا شما در ازمون زبان انگلیسی در دو سال اخیر شرکت کرده اید؟

  چه امتحان زبان دادید؟

  چه نمره ای گرفتید؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن

  چه نمره ای گرفتید؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن

  آیا شما در ازمون زبان فرانسه در دو سال اخیر شرکت کرده اید؟

  چه امتحان زبان دادید؟

  چه نمره ای گرفتید؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن

  چه نمره ای گرفتید؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن


  تحصیلات

  سطح تحصیلات شما چیست؟ (همه سوابق تحصیلی خود را بنویسید.)

  ایا شما این مقطع تحصیلی را در کانادا گذراندید؟


  سابقه کاری

  حرفه شما/ شغل اصلی شما چیست؟

  چند سال سابقه کاری ماهرانه دارید؟

  ایا شما سابقه کار کانادایی دارید؟

  حرفه / شغل اصلی شما چیست؟

  چند سال سابقه کار کانادایی دارید؟

  ایا شما یک پیشنهاد کاری کتبی ار یک کارفرمای کانادایی دریافت کرده اید؟

  شغل

  استان

  مدت قرارداد شما

  چند ساعت در هفته کار خواهید کرد؟

  آیا پیشنهاد شغلی شما توسط ارزیابی اثر بازار کار (LMIA) پشتیبانی می شود؟


  اطلاعات شخصی دیگر

  فامیل در کانادا

  ایا شما یا همسر شما اعضای خانواده یا فامیل وابسته (فقط والدین و خواهر یا برادر) که در کانادا زندگی می کنند، دارند؟

  درآمد خالص شخصی شما

  واحد پول را انتخاب کنید.

  مبلغ

  همسر / اطلاعات شریک قانون مشترک

  بالاترین سطح تحصیلات همسر / شریک زندگی مشترک شما چیست؟

  همسر / شریک زندگی مشترک شما در ده سال گذشته چند سال سابقه کار در کانادا را دارد؟

  آیا همسر شما در 2 سال گذشته در آزمون زبان انگلیسی شرکت کرده است؟

  وی در چه امتحانی زبان شرکت کرده است؟

  چه نمره ای کسب کرد؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن

  چه نمره ای کسب کرد؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن

  آیا همسرتان در 2 سال گذشته در آزمون زبان فرانسه شرکت کرده است؟

  وی در چه امتحانی زبان شرکت کرده است؟

  چه نمره ای کسب کرد؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن

  چه نمره ای کسب کرد؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن

  همسر شما در سطح انگلیسی چقدر است؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن

  همسر شما سطح فرانسه چقدر است؟

  شنیداری

  خواندن

  نوشتن

  صحبت کردن


  اطلاعات اضافی

  لطفا هر اطلاعات اضافی که فکر می کنید به ارزیابی مهاجرت شما مرتبط خواهد بود، فراهم کنید.

   

  شما در چه مرحله از تصمیم گیری هستید؟

  چه زمانی برنامه دارید تا درخواست خود را شروع کنید؟

  بهترین راه برای تماس با شما چیست؟